دوشنبه, 31 خرداد, 1400
MONDAY, June 21, 2021
پنج شنبه 19 تیر
فراخوان مجدد واگذاری بهره برداری پیست اسکی دیزین برای سه سال
فراخوان مجدد واگذاری بهره برداری پیست اسکی دیزین برای سه سال

بهره برداری پیست اسکی دیزین به بخش خصوصی واگذار می شود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی ، با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و در راستای برنامه ریزی و سیاست های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، بهره برداری پیست بین المللی اسکی دیزین از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به صورت مزایده به مدت سه سال به بخش خصوصی واگذار می شود.

مبلغ پایه این مزایده برای مدت سه سال، حدود ۱۸۳ میلیارد ریال می باشد. علاقمندان می توانند تا چهارشنبه ۲۵ تیر ماه با مراجعه به سایت ستاد به نشانی www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده مذکور اقدام نمایند.تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved