جمعه, 28 شهریور, 1399
FRIDAY, September 18, 2020
دو شنبه 05 اسفند
فوت اسکی باز ایتالیایی، خارج از محدوده مجاز پیست شمشک رخ داد
فوت اسکی باز ایتالیایی، خارج از محدوده مجاز پیست شمشک رخ داد
حمیسی :

مدیر مجموعه های اسکی دیزین و شمشک به تشریح حادثه فوت اسکی باز کوهستان در ارتفاعات خارج از پیست شمشک پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، محمد حسین حمیسی صبح دوشنبه ۵ اسفند ضمن اظهار تاسف و همدردی در پی فوت یک اسکی باز خارجی در ارتفاعات شهر شمشک و دربندسر گفت: دو اسکی باز ایتالیایی به همراه اسکی بازی از کشورمان روز گذشته در کوه مجاور پیست شمشک و خارج از محدوده مجاز پیست، در حال اسکی تورینگ یا کوهستان بودند که با حادثه بهمن و ریزش سنگین برف مواجه شدند.

وی افزود: اگرچه این حادثه خارج از محدوده پیست شمشک بود ولی پیستورها و پرسنل فنی پیست شمشک بر حسب وظیفه انسانی و اخلاقی خود به کمک حادثه دیدگان شتافتند که موفق به نجات دو اسکی باز شده ولی متاسفانه به دلیل وقوع بهمن، یک اسکی باز ایتالیایی جان خود را از دست داد.

مدیر مجموعه های اسکی دیزین و شمشک در خاتمه ضمن اظهار تسلیت مجدد از اسکی بازان محترم درخواست کرد فقط در محدوده های مجاز داخل پیست اقدام به اسکی نموده و اسکی بازان کوهستان نیز بدون راهنمایی و مشورت کافی از اسکی در نقاط کوهستانی پرخطر، پرهیز نمایند.تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved