چهارشنبه, 23 آبان, 1397
WEDNESDAY, November 14, 2018
دو شنبه 11 تیر
برگزاری نشست شورای معاونین و مدیران شرکت توسعه
برگزاری نشست شورای معاونین و مدیران شرکت توسعه

نشست شورای معاونین و مدیران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با تقدیر از مدیران مجموعه ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، از ساعت 10:30 صبح دوشنبه 11 تیرماه نشست شورای معاونین و مدیران با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه با تبادل نظر بین معاونین شرکت و مدیران ستادی و مجموعه های ورزشی آغاز گردید.

در ادامه، مهندس کریمی با تاکید بر رعایت نظم و انضباط مدیران و کارکنان تحت پوشش، از زحمات مدیران مربوطه در انجام امور تشکر نمود. همچنین وی از "نیکوخصال" مدیر مجموعه های سوارکاری بابت اقدامات دوچندان و کارآمد در این مجموعه طی ماه های اخیر و "محمودی فرد" مدیر مجموعه ورزشی آزادی پیرامون پیگیری حضور خانواده ها در ورزشگاه آزادی قدردانی ویژه ای به عمل آورد.

شایان ذکر است این شورا به منظور هماهنگی معاونین شرکت و مدیران ستادی و مجموعه ها جهت کسب اهداف شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، تشکیل جلسه می دهد.تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved