یک شنبه 26 آذر آزمون غیرمخرب قفل های تله سیژ آفتاب توسط بازرسین در پیست شمشک  
   
  آزمون غیر مخرب قفل های تله سیژ آفتاب در پیست شمشک توسط بازرسین انجام شد.
به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، دوستی مدیر مجموعه روز شنبه 25 آذرماه از ادامه روند استاندارسازی بالابرهای پیست شمشک بازدید و نسبت به تسریع امور توصیه های لازم را متذکر گردید.
در این راستا، آزمون غیر مخرب قفل های تله سیژ آفتاب در پیست شمشک توسط بازرسین انجام شد. تصاویر مربوطه در بخش گزارش تصویری سایت موجود است.