شنبه 09 تیر کمبود بارش های برف و شرایط اقتصادی کشور  
   
  رییس فدراسیون اسکی کمبود بارش ها و شرایط اقتصادی کشور را دو مشکل برجسته پیش روی این فدراسیون در سال جاری عنوان کرد.

«سید عبدی افتخاری» روز شنبه در گفت وگو با ایرنا با اشاره به تلاش های فدراسیون برای راه اندازی لیگ رول اسکی گفت: در فدراسیون اسکی همت جدی بر آن است که لیگ رول اسکی در ایران راه اندازی شود؛ زیرا امتیاز آن بر ورودی المپیک تاثیر دارد و ما این لیگ را زیر نظر و همکاری فدراسیون جهانی اسکی پیگیری خواهیم کرد.
رشته رول اسکی پیشتر زیرمجموعه ورزش صحرانوردی بود و اکنون فدراسیون جهانی اسکی به دنبال قرار دادن این رشته در زیرمجموعه خود است و امتیازات آن در مسابقات به عنوان رنکینگ جهانی محسوب شود.
افتخاری با برشمردن مشکلات پیش رو فدراسیون اسکی گفت: اگر یک دسته بندی کلی از مشکلات پیش روی اسکی داشته باشیم باید گفت کمبود بارش و شرایط اقتصادی کشور دو مشکل برجسته این فدراسیون است. از یک سو در ایران کمپی که بتواند تا آخر خرداد ماه خدمات لازم را به ورزشکاران رشته اسکی ارائه کند وجود ندارد و برخی از پیست های برفگیر کشور نیز شرایط استاندارد لازم برای تمرین یا مسابقه را ندارند؛ تمرین در چنین پیست هایی ممکن است ورزشکاران را دچار آسیب دیدگی کند.
به گفته افتخاری، مشکل دوم شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است که بر روی اسکی تاثیر گذاشته و بسیاری از وسایل اسکی در لیست لوازم لوکس قرار گرفت و این امر شرایط را برای ما سخت می کند.
وی افزود: در کنار مشکلات اقتصادی و شرایط جوی یکی از اساسی ترین مشکلاتی که از گذشته تا کنون باقی مانده استاندارد نبودن برخی از پیست های اسکی است. پس از سال ها استفاده از این پیست ها، هنوز آنها را به استانداردهای جهانی نزدیک نکرده ایم. اگر وزارت ورزش پیستی را به فدراسیون واگذار کند و این پیست درآمدزا باشد بدون شک فدراسیون نسبت به استاندارد سازی و تجهیز آن اقدام خواهد کرد؛ این واگذاری باید با قیمت کارشناسی باشد زیرا فدراسیون هزینه زیادی برای تجهیز آن انجام خواهد داد تا به سطح استاندارد جهانی برسد.
رییس فدراسیون اسکی در زمینه بی توجهی به برخی از پیست های کوچک گفت: پیست کوچک به خودی خود پیست استعداد یابی است و خانواده به سمت آنها خواهد رفت. اما بسیاری از پیست های کوچک به خاطر بی برفی تعطیل هستند. در صورت فعال بودن این پیست ها تمام مربیان و کارشناسان ما بر آنها نظارت دارند و استعدادیابی دنبال خواهد شد.
وی در زمینه کمک های فدراسیون جهانی به فدراسیون اسکی اظهار داشت: کمک های این فدراسیون به اسکی بر مبنای فعالیت های مفید و میزان پیشرفت این رشته در یک سال است. هر چه ما فعالیت بیشتری داشته باشیم و برنامه استعدادیابی و شرکت در مسابقات را در دستور کار قرار دهیم، بدون شک کمک های بیشتری انجام می شود.
افتخاری با بیان اینکه ما نمی توانیم تنها چشم انتظار کمک های فدراسیون جهانی باشیم گفت: مشکلات پیش روی اقتصاد کشور بر طرح استعداد یابی و اعزام ورزشکاران تاثیر فراوانی دارد. تاثیر پذیری این مقوله ها از شرایط اقتصادی بدون شک بر میزان کمک های فدراسیون جهانی اسکی نیز اثر سوء دارد.
افتخاری در ادامه با اشاره به میزان کمک های فدراسیون جهانی اسکی در چند سال گذشته گفت: زمانی که فدراسیون را تحویل گرفتیم اعتبارات خیلی کم بود، اما با برنامه ریزی های دقیق و استفاده از نظرات کارشناسان اعتبارات به 450 میلیون تومان رسید و امسال نیز با توجه به فعالیت این فدراسیون به یقین اعتبار بیشتر خواهد بود.
وی در پایان اظهار داشت: در رشته های مختلف زیر مجموعه فدراسیون اسکی، امسال نزدیک به 25 مسابقه برگزار می شود. امیدوارم شرایط جوی همراهی کند. در کنار این مسابقات چند مسابقات بین المللی و آسیایی نیز در تقویم فدراسیون گنجانده شده است.