چهار شنبه 17 آبان ادامه روند استاندارسازی ایستگاه تله سیژ آفتاب در پیست شمشک در آبان ماه  
   
  عملیات استانداردسازی الزامات بازرسي اداره استاندارد در پيست آفتاب شمشك ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، رضا دوستی مدیر مجموعه در ادامه بازدیدهای منظم از پیست های دیزین و شمشک، سه شنبه 16 آبان از روند آماده سازی و استاندارسازی پیست شمشک بازدید نموده و نکاتی را در خصوص تسریع امور و پیشرفت هر چه بهتر پیش از شروع فصل جدید، متذکر شد.

هم اکنون ادامه روند استاندارسازی و ایمن سازی سیستم های بالابرها، باز نمودن تمامی صندلی های تله سی یژ به منظور بافت و تعمیر کابل بالابر و آمادگی جهت تست غیر مخرب دستگاه ها با جدیت در حال انجام است.

همچنین تهیه، ساخت و نصب سیستم میراکننده دستگاه بالابر آفتاب توسط مجری طرح نیز صورت پذیرفت.