یک شنبه 17 تیر بازدید معاون مشارکتهای مردمی و جذب سرمایه و مشاور مدیرعامل از پیست دیزین  
   
  معاون مشارکتهای مردمی و جذب سرمایه و مشاور مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از پیست های اسکی دیزین و شمشک بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، صبح یکشنبه 17 تیرماه "فتح الهی" معاون مشارکتهای مردمی و جذب سرمایه به همراه "محتاج" مشاور مدیرعامل شرکت توسعه راهی پیست اسکی دیزین شدند تا از نزدیک در جریان وضعیت این پیست بین المللی قرار گیرند.

در حین این بازدید، مسئوولان داخلی پیست، گزارشی از اقدامات صورت گرفته پس از پایان فصل زمستان، برنامه های آتی برای فصل جدید و پتانسیل های موجود برای بهره برداری بهتر از پیست دیزین، خدمت بازدیدکنندگان ارائه کردند.

گفتنی است در این بازدید "باطبی" مسوول حسابرسی، "فدایی" مدیر تجهیز و امور تولیدی و تجاری و "هاشمی" مدیر امور اقتصادی و جذی مشارکت ها نیز حضور داشتند.