دو شنبه 14 فروردین برگزاری کلاس‌هاى پیشرفته بهمن شناسی در دیزین  
   
  نخستین دوره پیشرفته بهمن شناسی و امداد و نجات با تدریس مدرسان اسپانیایی در پیست بین المللی دیزین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، در این دوره که پیستورهای پیست اسکى دیزین در آن حضور داشتند، مدرسان برجسته اسپانیایی آخرین تکنیک هاى امداد و نجات را آموزش دادند. این برای نخستین بار در قاره آسیا بود که کلاس هایی بدین شکل برای آموزش امداد و نجات در پیست های اسکی برگزار شد.

کلاس های فوق با همکاری فدراسیون کوهنوردى برگزار شد. سقوط بهمن از جمله تهدیدات پیست های اسکى است و لزوم ‌آن می‌رود که پیستورها یا افراد حاضر در پیست در جریان آخرین تکنیک هاى امداد و نجات قرار گیرند.