پنج شنبه 18 شهریور آزمون غیرمخرب قفل تله کابین ها توسط کارشناسان در پیست دیزین  
   
  آزمون غیر مخرب قفل تله کابین ها در پیست دیزین توسط کارشناسان انجام شد.
به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، مدیر مجموعه های اسکی روز پنج شنبه 18 شهریورماه از ادامه روند استاندارسازی بالابرهای پیست دیزین بازدید و نسبت به تسریع امور توصیه های لازم را متذکر گردید.
در ادامه "علی عمیم" مدیر مجموعه های اسکی به همراه" صادق کلهر "مدیر داخلی پیست دیزین از روند اجرای بتن ریزی مگر درپایه های ۴ و ۵ و ۶ خط تله کابین قله دیزین و محل جدید احداث ایستگاه هواشناسی بازدید بعمل آورد.