شنبه 19 فروردین درخشش اسکی بازان البرزی در مسابقات اسنوبرد قهرمانی نوجوانان  
   
  اسکی بازان البرزی در دور برگشت مسابقات اسکی اسنوبرد قهرمانی نوجوانان و نونهالان کشور که در پیست بین المللی دیزین برگزار شد، درخشیدند.
در این مسابقات که روز جمعه برگزار شد، 20 اسکی باز نونهال و نوجوان از استان های تهران البرز و اصفهان در دو بخش پسران و دختران با یکدیگر رقابت کردند.
در بخش دختران مبینا خورج از استان البرز مقام اول را کسب کرد.
همچنین فاطمه کلهر از استان البرز و رومینا مستانی از استان اصفهان به ترتیب مقام های دوم و سوم را به دست اوردند.
در بخش پسران امیر حسین سولقانی،سید امیر صید و حامد کلهر هر سه از استان البرز مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
دور رفت مسابقات اسنوبرد قهرمانی نوجوانان و نونهالان کشور هفتم فروردین در پیست بین المللی دیزین برگزار شد.