سه شنبه 16 آبان در استانداری البرز برگزار شد/ بررسی وضعیت پیست اسکی دیزین با حضور معاون شرکت توسعه  
   
  وضعیت پیست اسکی دیزین با حضور معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مدیر مجموعه های اسکی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، جلسه هماهنگی در خصوص وضعیت پیست بین المللی دیزین در فصل جدید، روز یکشنبه 14 آبان ماه با حضور آقایان مهندس "عباسی" معاون فنی و مهندسی، "دوستی" مدیر مجموعه های اسکی، "لواف" مدیر فنی منطقه و مسوولان استانداری البرز در محل این استانداری برگزار شد.

در این جلسه که معاون سیاسی امنیتی، معاون عمرانی استانداری البرز و نمایندگان سازمان استانداردسازی استان نیز حضور داشتند، پیرامون بهره برداری، آماده سازی و استاندارد کردن هر چه بهتر تجهیزات این پیست بین المللی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.