چهار شنبه 17 بهمن نمازخانه مرکزی جدید مجموعه ورزشی انقلاب افتتاح می شود  
   
  بازدید مهندس کریمی از احداث نمازخانه مرکزی و سرویس بهداشتی های جدید مجموعه ورزشی انقلاب

نمازخانه و سرویس بهداشتی های جدید مجموعه ورزشی انقلاب بهره برداری خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، مهندس کریمی صبح امروز سه شنبه 16 بهمن ماه از احداث و آماده سازی نهایی نمازخانه و سرویس بهداشتی های جدید مجموعه ورزشی انقلاب در مجاورت جاده تندرستی و زمین گلف بازدید کرد.

قرار است این نمازخانه مرکزی طی هفته جاری، افتتاح مورد بهره برداری ورزشکاران و اعضای مجموعه قرار گیرد. در این بازدید "فتح الهی" معاون پشتیبانی و "رهگذر" مسئول پیگیری های ویژه و سرپرست روابط عمومی شرکت نیز حضور داشتند.