یک شنبه 25 تیر مهندس مدبر: استاندارد اخطار داده اگر دیزین استانداردسازی نشود اجازه فعالیت نخواهد داشت!  
   
  مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی درباره اجاره اماکن ورزشی به بخش خصوصی به مدت سه سال، گفت: در گذشته اماکن ورزشی به صورت کوتاه مدت به بخش خصوصی واگذار می شد که با این اقدام بهره برداری ها بدون توجه به بازسازی اماکن انجام می شد و در نهایت مجموعه به صورت یک ویرانه به ما باز گرداننده میشد اما با قانونی شدن واگذاری اماکن ورزشی به مدت سه سال به بهره بردار ، موجب می شود بخش خصوصی در کنار استفاده، وظیفه نگه داری را نیز انجام دهد.

مدبر ادامه داد: اکنون شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در بخش خصوصی سازی قرار گرفته است و سازمان خصوصی سازی تعدادی از این اماکن که قابلیت واگذاری نداشت را از لیست اجاره خارج کرد. امسال تمامی مجموعه ها از جمله مجموعه اسکی شمشک و دیزین و مجموعه ورزشی آزادی در لیست فروش قرار گرفته و دست ما برای اجاره این اماکن به بخش خصوصی بسته شده است.

وی اضافه کرد: پیست های اسکی شمشک و دیزین امروز با مشکل جدی در بحث استاندارد سازی مواجه است هر چند سال گذشته در پیست شمشک تا حدودی عملیات استانداردسازی انجام شد اما در دیزین همچنان با مشکل مواجه هستیم و سازمان استاندارد در این خصوص به ما اخطار داده است که اگر این مجموعه استانداردسازی نشود اجازه فعالیت نخواهد داد.

مدیر عامل شرکت توسعه خاطرنشان کرد: در این باره به شرکت خصوصی اعلام کردیم که اگر این مجموعه در لیست فروش قرار دارد آن را بفروشید تا خریدار استاندارد کند یا نه تکلیف شرکت توسعه برای استاندارد سازی این مجموعه مشخص شود زیرا برای اجرای استاندارد سازی الان باید اقدام کنیم و این شرایط ما را در بلاتکلیفی قرار داده است .