چهار شنبه 29 فروردین استقبال بهاری فوق العاده از پیست دیزین  
   
  میزان برف پیست اسکی دیزین در بهترین وضعیت زمان مشابه در سال های اخیر قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، با بارش خوب 70 سانتی متری در پیست دیزین، وضعیت برف این پیست شرایط مطلوبی به خود گرفته و بعد از تعطیلی یک روزه در دوشنبه هفته جاری بدلیل نامساعد بودن شرایط جوی، از روز گذشته شاهد استقبال خوب اسکی بازان است.

این در حالیست که در برخی نقاط قله دیزین، ارتفاع برف تا یک متر نیز گزارش شده است. پیش بینی می شود در صورت عدم افزایش دما در روزهای آینده، امکان استفاده از پیست دیزین در اردیبهشت ماه نیز فراهم باشد.

تصاویر مربوطه از استقبال بهاری اسکی بازان از دیزین، به مرور در بخش گزارش تصویری سایت قرار داده خواهد شد.