دو شنبه 29 مرداد با دقت عمل کنید تا حقی از کارکنان ضایع نگردد  
   
 
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی خطاب به مدیران زیر مجموعه تاکید کرد حقی از کارکنان شرکت و مجموعه ها ضایع نگردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، در ابتدای نشست صبح یکشنبه 28 مرداد شورای معاونین، مدیران و مشاورین با مهندس کریمی، به درخواست "لاله" مدیر مجموعه ورزشی انقلاب، ارائه تخفیفات گروهی این مجموعه به بهره برداران داخلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که نتیجه گیری به جلسه بعدی موکول شد.

مهندس کریمی در ادامه با اشاره به رعایت عدالت در شرکت، خطاب به مدیران زیر مجموعه گفت: در سالی قرار داریم که باید از لحاظ اقتصادی، صرفه جویی کنیم، ولی می بایست با دقت عمل شده و صرفه جویی از کارکنان شروع نگردد تا حقی از آنها ضایع نگردد. سپس مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت خواستار توجه به امور رفاهی و ورزشی کارکنان شد و اجرای مصوبات آن را به کمیته فرهنگی، ورزشی و رفاهی موکول کرد.

در ادامه "جعفری" معاون پشتیبانی شرکت گزارشی از اقدامات امور مالی ارائه کرد. همچنین "تاجیک" مدیر حراست ضمن بیان گزارشی در خصوص انفجار اخیر تاسیسات آکادمی ملی المپیک، خواستار رعایت نکات ایمنی لازم در تاسیسات مجموعه های ورزشی شد. مهندس کریمی نیز در این خصوص ابراز داشت تیمی جهت تعیین نقاط آسیب پذیر در مجموعه ها تشکیل گردیده است.

در خاتمه نیز "رهگذر" مسوول پیگیری های ویژه مدیرعامل و سرپرست روابط عمومی شرکت، ضمن اعلام گزارش ارزیابی ماهانه سایت مجموعه ها گفت: در جلسه ای که با "ناظمی" مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان داشتیم مقرر شد مدیران مجموعه ها، پاسخگوی اصحاب رسانه باشند تا مدیرعامل و رییس هیت مدیره، درگیر پاسخگویی هرگونه مسایل جزیی در مجموعه ها نگردد. وی در خاتمه از مدیران مجموعه های ورزشی خواست جهت تهیه و تولید اخبار آن مجموعه، هماهنگی بهتر و دقیق تری بین مسوولین دفاتر مدیریت با مسوولین روابط عمومی ها برقرار گردد.

گفتنی است این جلسه به مدت دو ساعت به طول انجامید.