سه شنبه 06 آذر بازدید معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه از آماده سازی نهایی پیست اسکی دیزین  
   
 
معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در جریان روند نهایی آماده سازی پیست بین المللی اسکی دیزین برای میزبانی در فصل جدید، قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، مهندس رحمتی معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه به همراه رضا دوستی مدیر مجموعه های اسکی، روز گذشته از پیست بین المللی اسکی دیزین بازدید کردند.

یادآور می شود با دستور وزیر ورزش و جوانان و تاکید مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، بازسازی و استاندارد سازی پیست دیزین با اعتباری بالغ بر ده میلیارد تومان از شهریور ماه آغاز شد.

در حال حاضر مقدار برف در نقاط میانی و پایین پیست کم بوده و پیش بینی می شود در صورت بارش برف مناسب بعدی، امکان بازگشایی پیست فراهم آید.