جمعه, 03 آذر, 1396
FRIDAY, November 24, 2017
دو شنبه 01 آبان
نشست خبری مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با اصحاب رسانه


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved