پنج شنبه, 29 فروردین, 1398
THURSDAY, April 18, 2019
چهار شنبه 10 بهمن
بررسی قفل های بالابرهای شمشک توسط بازرسان اداره استاندارد
عکس: محمود رفیعی


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved