جمعه, 01 تیر, 1397
FRIDAY, June 22, 2018
چهار شنبه 15 دی
مسابقات پارا اسنبورد (جانبازان و معلولین) در دیزین (14 دی 95)
عکاس : دامون پورنعمتی


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved