پنج شنبه, 25 مهر, 1398
THURSDAY, October 17, 2019
یک شنبه 02 تیر
بازدید مدیر مجموعه های اسکی از وضعیت آماده سازی پیست چمن دیزین


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved