دوشنبه, 03 اردیبهشت, 1397
MONDAY, April 23, 2018
پنج شنبه 18 آذر
وضعیت مطلوب برف در پیست دیزین (18 آذر 95)


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved