سه شنبه, 14 مرداد, 1399
TUESDAY, August 4, 2020
سه شنبه 05 شهریور
جام جهانی اسکی روی چمن در دیزین
عکاس/ احمد معینی جم


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved