شنبه, 29 مهر, 1396
SATURDAY, October 21, 2017
دو شنبه 25 بهمن
مراسم اختتامیه مسابقات بین المللی والیبال برفی دیزین


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved