دوشنبه, 03 تیر, 1398
MONDAY, June 24, 2019
سه شنبه 11 دی
بازتاب افتتاح رسمی دیزین در خبرگزاری برنا
عکاس: محمد جواد خادم حسینی


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved