جمعه, 06 اسفند, 1395
FRIDAY, February 24, 2017
شنبه 04 دی
بازگشایی رسمی پیست دیزین (2 دی 95) - 1


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved