سه شنبه, 27 مهر, 1400
TUESDAY, October 19, 2021
دو شنبه 29 شهریور
اتمام بتن ریزی فوندانسیون پایه ۴ خط تله کابین قله
اتمام بتن ریزی فوندانسیون پایه ۴ خط تله کابین قله
با پیگیری های مدیر وتلاش کارشناسان فنی پیست دیزین انجام شد
به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی؛پس از تاکید مهندس کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مبنی بر استانداردسازی تجهیزات فنی پیست های اسکی و پیگیر ی های مستمرمدیر مجموعه ،عملیات بازسازی فوندانسیون پایه های برخی تله کابین ها از اواسط تابستان آغازگردید و با همت و تلاش


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved