چهار شنبه 21 مهر عزم جدي براي كار جهادي  
   
  سه شنبه ٢٠ مهرماه مهندس عليرضا عاصم يوسفي به همراه معاونان خود به ديدار وزير ورزش و جوانان دكتر سجادي رفتند.
به گزارش روابط عمومي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، در اين جلسه كه در "ساختمان جوانان" وزارت ورزش و جوانان و با حضور مقام عالي وزارت جناب دكتر سجادي برگزار شد، مهندس عاصم يوسفي گزارشي از وضعيت فعلي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور، بودجه و اعتبارات مالي، وضعيت مجموعه هاي تحت پوشش، پروژه هاي نيمه تمام كشور و قراردادهاي سرمايه گزاري ارائه نمود.

در اين جلسه كه دو ساعت به طول انجاميد يوسفي از عزم و اراده ي جديِ خود و گروه معاونانش براي تحقق چشم اندازهاي ملي در حوزه هاي محوله سخن گفت.

گفتني ست "عليرضا عاصم يوسفي" در مدت كوتاه حضور خود در شركت توسعه با برگزاري جلسات متعدد و بازديدهاي سرزده از اماكن ورزشي شهرستانهاي مختلف اميد به افق هاي روشن در اين مجموعه را دوچندان نموده است.