سه شنبه, 14 مرداد, 1399
TUESDAY, August 4, 2020


آب و هوا
سروش
نقشه پیست دیزین
نقشه پیست شمشک
سایر اخبار
دو شنبه 16 تیر - تشکر از مساعدت های مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت و کارکنان مجموعه های اسکی
یک شنبه 25 خرداد - بررسی شرایط محیطی پیست دیزین و وضعیت جاده بالا
سه شنبه 06 خرداد - فراخوان واگذاری بهره برداری پیست اسکی دیزین برای سه سال
سه شنبه 30 اردیبهشت - بررسی طرح سرمایه گذاری بلند مدت پیست های اسکی دیزین و شمشک با حضور مدیرعامل شرکت توسعه
یک شنبه 28 اردیبهشت - جلسه هم اندیشی طرح سرمایه گذاری بلند مدت پیست های اسکی دیزین و شمشک
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved