دوشنبه, 23 مهر, 1397
MONDAY, October 15, 2018


آب و هوا
سروش
نقشه پیست دیزین
نقشه پیست شمشک
سایر اخبار
یک شنبه 15 مهر - بررسی برنامه های ورزشی کارکنان در هفته تربیت بدنی
دو شنبه 09 مهر - افتتاح فاز نخست استادیوم 5 هزار نفری ملارد
دو شنبه 09 مهر - برگزاری مجمع عمومی شركت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
دو شنبه 09 مهر - پیگیری و بررسی مصوبات گذشته از معاونت پشتیبانی
دو شنبه 09 مهر - سرانه فضای ورزشی به ازای هر نفر بیش از یک متر مربع است
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved