چهارشنبه, 14 خرداد, 1399
WEDNESDAY, June 3, 2020


آب و هوا
سروش
نقشه پیست دیزین
نقشه پیست شمشک
سایر اخبار
دو شنبه 12 اسفند - در راستای مقابله با شیوع ویروس کورونا/ پیست دیزین ضدعفونی و گندزدایی شد
دو شنبه 05 اسفند - فوت اسکی باز ایتالیایی، خارج از محدوده مجاز پیست شمشک رخ داد
دو شنبه 05 اسفند - برگزاری رقابت های اسکی کوهستان به میزبانی دیزین
دو شنبه 28 بهمن - رقابت های اسکی جایزه بزرگ در دیزین برگزار شد
چهار شنبه 16 بهمن - عناوین برتر روز دوم لیگ اسنوبرد در دیزین
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved