جمعه, 03 آذر, 1396
FRIDAY, November 24, 2017


آب و هوا
تلگرام
نقشه پیست دیزین
نقشه پیست شمشک
سایر اخبار
یک شنبه 21 آبان - تمدید موافقت نامه فاینانس پروژه های ورزشی میان ایران و چین
یک شنبه 07 آبان - ادامه روند استاندارسازی ایستگاه تله سیژ آفتاب در پیست شمشک در ابتدای آبان ماه
شنبه 06 آبان - فراخوان بهره برداری از پيست اسكي شمشك در فصل جدید
دو شنبه 01 آبان - مدیرعامل شرکت توسعه : در حال برطرف کردن ایرادات ایمنی پیست های اسکی هستیم
دو شنبه 01 آبان - افتتاح سالن دوومیدانی بروجن، باشگاه پدل و مجتمع فرهنگی مجموعه انقلاب
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved