یکشنبه, 15 تیر, 1399
SUNDAY, July 5, 2020


آب و هوا
سروش
نقشه پیست دیزین
نقشه پیست شمشک
سایر اخبار
سه شنبه 06 خرداد - فراخوان واگذاری بهره برداری پیست اسکی دیزین برای سه سال
سه شنبه 30 اردیبهشت - بررسی طرح سرمایه گذاری بلند مدت پیست های اسکی دیزین و شمشک با حضور مدیرعامل شرکت توسعه
یک شنبه 28 اردیبهشت - جلسه هم اندیشی طرح سرمایه گذاری بلند مدت پیست های اسکی دیزین و شمشک
دو شنبه 12 اسفند - در راستای مقابله با شیوع ویروس کورونا/ پیست دیزین ضدعفونی و گندزدایی شد
دو شنبه 05 اسفند - فوت اسکی باز ایتالیایی، خارج از محدوده مجاز پیست شمشک رخ داد
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved