جمعه, 03 فروردین, 1397
FRIDAY, March 23, 2018







آب و هوا
تلگرام
نقشه پیست دیزین
نقشه پیست شمشک
سایر اخبار
چهار شنبه 16 اسفند - بازديد مدير حراست شركت توسعه از مجموعه اسکی شمشك
دو شنبه 14 اسفند - تاکید مهندس کریمی بر ترویج فرهنگ درختکاری و حفظ محیط زیست در مجموعه های ورزشی
سه شنبه 08 اسفند - نتایج رقابت های اسکی جام کیا گالری در دیزین
دو شنبه 07 اسفند - نتایج روز نخست لیگ اسکی صحرانوردی در شمشک
دو شنبه 30 بهمن - نکات ایمنی مهم در اسکی کودکان
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved