پنج شنبه, 29 فروردین, 1398
THURSDAY, April 18, 2019آب و هوا
سروش
نقشه پیست دیزین
نقشه پیست شمشک
سایر اخبار
چهار شنبه 28 فروردین - از تشکیل هیات امنای مجموعه ورزشی انقلاب تا برگزاری یکپارچه و منسجم مناسبت های فرهنگی
چهار شنبه 28 فروردین - بررسی فضای سبز مجموعه های ورزشی با حضور مهندس کریمی
چهار شنبه 28 فروردین - سه مناقصه مجموعه های آزادی و انقلاب برگزار شد
یک شنبه 25 فروردین - اراِیه گزارشی از توسعه زیرساختها و تکمیل اماکن ورزشی
یک شنبه 25 فروردین - بازدید مهندس کریمی از پروژه های مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved