جمعه, 04 فروردین, 1396
FRIDAY, March 24, 2017


آب و هوا
تلگرام
نقشه پیست دیزین
نقشه پیست شمشک
سایر اخبار
سه شنبه 17 اسفند - مدیرعامل شرکت توسعه خبر داد / استادیوم 5 هزارنفری قوچان چهارشنبه افتتاح می شود
یک شنبه 15 اسفند - دیزین میزبان رقابت‌های اسنوبرد قهرمانی کشور و فیز می شود
شنبه 14 اسفند - مهندس مدبر : کاشت چمن ورزشگاه میانرود از هفته جاری آغاز می شود
دو شنبه 02 اسفند - انتصاب عضو هیات مدیره و معاون مشارکت های مردمی شرکت توسعه
دو شنبه 02 اسفند - نتایج مسابقات اسکی قهرمانی استان البرز به میزبانی دیزین
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved