سه شنبه, 12 مرداد, 1400
TUESDAY, August 3, 2021


آب و هوا
سروش
نقشه پیست دیزین
نقشه پیست شمشک
سایر اخبار
چهار شنبه 26 شهریور - برگزاری مزایده بهره برداری پیست دیزین با حضور مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
سه شنبه 11 شهریور - بازدید سرپرست جدید فدراسیون اسکی از پیست دیزین
سه شنبه 04 شهریور - آماده هستیم تا پیست دیزین را بخش خصوصی واگذار کنیم
یک شنبه 02 شهریور - فراخوان مجدد واگذاری بهره برداری پیست اسکی دیزین برای سه سال
سه شنبه 31 تیر - چهار رئیس و سرپرست فدراسیون های ورزشی با مدیرعامل شرکت توسعه دیدار وگفتگو کردند
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved