سه شنبه, 30 مرداد, 1397
TUESDAY, August 21, 2018


آب و هوا
سروش
نقشه پیست دیزین
نقشه پیست شمشک
سایر اخبار
شنبه 20 مرداد - 10میلیارد تومان برای استادیوم 15هزار نفری شاهرود تصویب شد
شنبه 20 مرداد - آغاز عملیات نقشه برداری و تعیین وضعیت بالابرهای پیست دیزین
چهار شنبه 17 مرداد - بازدید مهندس کریمی از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان
چهار شنبه 17 مرداد - پیگیری درخواست بهره برداران و سرمایه گزاران مجموعه ها از طریق دبیر خانه شورای حل اختلاف شرکت توسعه
چهار شنبه 17 مرداد - رفع ایرادات بالابرهای پیست اسکی دیزین در دستور کار قرار گرفت
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved