یکشنبه, 28 شهریور, 1400
SUNDAY, September 19, 2021آب و هوا
سروش
نقشه پیست دیزین
نقشه پیست شمشک
سایر اخبار
یک شنبه 31 مرداد - آغاز ایمن سازی و اصلاح پایه های 5 و 6 تله کابین قله پیست دیزین
شنبه 23 مرداد - بازدید رئیس فدراسیون اسکی از پیست بین المللی اسکی دیزین
چهار شنبه 13 مرداد - بازدید مهندس تقی زاده از پیست اسکی دیزین
شنبه 09 مرداد - جلسه فنی و تخصصی شرکت توسعه با بهره بردار پیست اسکی دیزین
دو شنبه 04 مرداد - آغاز تمرینات تیم ملی اسکی روی چمن ایران جهت آمادگی مسابقات جهانی در پیست دیزین
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved