جمعه, 31 شهریور, 1396
FRIDAY, September 22, 2017آب و هوا
تلگرام
نقشه پیست دیزین
نقشه پیست شمشک
سایر اخبار
دو شنبه 30 مرداد - رای اعتماد نمایندگان مجلس به دکتر سلطانی فر برای وزارت ورزش و جوانان در دولت دوازدهم
سه شنبه 20 تیر - انتصاب معاون جدید پشتیبانی شرکت توسعه
شنبه 17 تیر - ادامه عملیات صحه گذاري الزامات بازرسي اداره استاندارد در شمشک
چهار شنبه 31 خرداد - آغاز عملیات آماده سازی تجهیزات فنی و بالابرهای شمشک
یک شنبه 31 اردیبهشت - پیام تبریک مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برای دکتر روحانی
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved