دوشنبه, 30 بهمن, 1396
MONDAY, February 19, 2018آب و هوا
تلگرام
نقشه پیست دیزین
نقشه پیست شمشک
سایر اخبار
دو شنبه 30 بهمن - نکات ایمنی مهم در اسکی کودکان
سه شنبه 24 بهمن - لغو مسابقات اسکی آلپاین در پیست بین المللی دیزین
شنبه 14 بهمن - قهرمانی تیم البرز در کاپ آسیای اسکی معلولان در آلپاین
شنبه 14 بهمن - پیست اسکی خور در استان البرز بازگشایی شد
چهار شنبه 11 بهمن - نتایج مسابقات روز نخست اسکی معلولان کاپ آسیا در دیزین
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved