چهارشنبه, 06 اردیبهشت, 1396
WEDNESDAY, April 26, 2017
اطلاعات تماس
    مجموعه های اسکی دیزین و شمشک
  دفترمرکزی : تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب - ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور - دفتر مدیریت مجموعه های اسکی/ تلفن: 23079153 (دفتر مدیریت)
  0263-5215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445-7 (پیست شمشک)

021-23079277 (روابط عمومی)
  021-26216234
  info@tanavar.ir
    کانال : @Dizin_shemshak
ساعات کار مجموعه از ساعت 8 الی 15 می باشد
     
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved