چهارشنبه, 13 مرداد, 1400
WEDNESDAY, August 4, 2021
شنبه 19 تیر
حضور بازرس Ergonomy بهداشت حرفه ای استان البرز در پیست دیزین
حضور بازرس Ergonomy بهداشت حرفه ای استان البرز در پیست دیزین
آلاینده سنجی محیط کار پیست اسکی دیزین
به گزارش روابط عمومی و نماینده شرکت در پیست اسکی دیزین برای سه عامل بالقوه زیان آور محیط کار
1- سرو صدا Noise
2-نور و روشنایی Light
3-ارگونومی Ergonomy
با حضور بازرس بهداشت حرفه ای منطقه البرز به همراه مهندس بصیر کارشناس آلاینده سنجی ، برای محیط کار در پیست دیزین انجام گردید.


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved