دوشنبه, 31 خرداد, 1400
MONDAY, June 21, 2021
سه شنبه 31 تیر
چهار رئیس و سرپرست فدراسیون های ورزشی با مدیرعامل شرکت توسعه دیدار وگفتگو کردند
چهار رئیس و سرپرست فدراسیون های ورزشی با مدیرعامل شرکت توسعه دیدار وگفتگو کردند
4 رئیس و سرپرست فدراسیون های ورزشی با مدیرعامل شرکت توسعه دیدار وگفتگو کردند

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ، صبح امروز سه شنبه 31 تیر ماه "بهتری "رییس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، "ممبینی" سرپرست فدراسیون دو ومیدانی ،"عزیزی" رئیس فدراسیون تنیس و "اسبقیان" رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین با حضور در محل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با مهندس حسن کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار و در خصوص آخرین وضعیت اماکن ورزشی که در اختیار این فدراسیون هاست، گفتگوکردند.

در این دیدار همچنین در خصوص همکاری دو جانبه شرکت توسعه با فدراسیون های مذکور با محوریت بررسی و ساماندهی اماکن ورزشی دراختیار آنها و رفع موانع پیش رو، مباحثی مطرح گردید.تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved