چهار شنبه 17 بهمن ایران، پرتغال و جمهوری آذربایجان اول تا سوم شدند  
   
  ملی پوشان پارااسنورد در رقابتهای بین المللی اسکی که در پیست بین المللی دیزین در حال برگزاری است، به مقام قهرمانی رسیدند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی به نقل از ایسنا، رقابت‌های بین‌المللی مسابقات پارااسکی در ماده اسنوبرد در پیست دیزین با حضور تیم‌های پرتغال، جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران با حضور ۱۱ ورزشکار برگزار شد که در مرحله نخست این رقابت‌ها و در بخش بانوان sll2 و ul صدیقه روزبه با زمان ۳۷ ثانیه و ۳ صدم ثانیه اول شد و نسیم حسنوند با زمان ۳۷ ثانیه و ۶۰ صدم ثانیه در مکان دوم قرار گرفت و مریم رحمانی با زمان یک دقیقه و ۳۵ ثانیه و ۵۲ صدم ثانیه سوم شد. آسیتاج قاسیموا با زمان یک دقیقه و یک ثانیه و ۴۸ صدم ثانیه در رتبه چهارم قرار گرفت.

در بخش آقایان و در کلاس sll، حسین سولقانی با زمان ۲۳ ثانیه و ۶۸ صدم ثانیه در رتبه نخست قرار گرفت و فرهاد الوندی با زمان ۴۷ ثانیه و ۷ صدم ثانیه دوم شد و پدرو از کشور پرتغال با زمان ۴۷ ثانیه و ۵۵ صدم ثانیه در جایگاه سوم ایستاد. در کلاس ul، پوریا خلیل تاش با زمان ۲۲ ثانیه و ۲۶ صدم ثانیه اول شد. مهرداد مهدی زاده با زمان ۲۴ ثانیه و ۱۸ صدم ثانیه در مکان دوم ایستاد و حافظ غفاری و محمد محمد پور با زمان ۲۸ ثانیه و ۲۸ صدم ثانیه به صورت مشترک در رتبه سوم قرار گرفتند.

در دور دوم مسابقات که بعد از ظهر برگزار شد، در بخش خانم‌ها کلاس sll2 وul صدیقه روزبه با زمان ۴۹ ثانیه و ۱۰ صدم ثانیه اول شد و آیتاج قاسیموا با زمان ۵۶ ثانیه و یک صدم ثانیه در مکان دوم قرار گرفت. مریم رحمانی با زمان یک دقیقه و ۲۱ ثانیه و ۸۱ صدم ثانیه سوم شد.

در بخش آقایان و در کلاس sll2، حسین سولقانی با زمان ۲۵ ثانیه و ۵۴ صدم ثانیه در مکان نخست ایستاد و فرهاد الوندی با زمان ۴۳ ثانیه و ۸۶ صدم ثانیه دوم شد. پدرو از کشور پرتغال با زمان یک دقیقه و ۹ ثانیه و ۳۹ صدم ثانیه سوم شد. در کلاس ul، پوریا خلیل تاش با زمان ۲۵ ثانیه و ۷ صدم ثانیه در مکان نخست قرار گرفت. مهرداد مهدی زاده با زمان ۲۷ ثانیه و ۳۷ صدم ثانیه دوم شد و حافظ غفاری با زمان ۳۱ ثانیه و ۵۷ صدم ثانیه در مکان سوم ایستاد.

در پایان این دوره از مسابقات تیم‌های ایران، پرتغال و جمهوری آذربایجان به ترتیب در مکان‌های اول تا سوم ایستادند.