پنج شنبه 19 تیر فراخوان مجدد واگذاری بهره برداری پیست اسکی دیزین برای سه سال  
   
 
بهره برداری پیست اسکی دیزین به بخش خصوصی واگذار می شود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی ، با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و در راستای برنامه ریزی و سیاست های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، بهره برداری پیست بین المللی اسکی دیزین از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به صورت مزایده به مدت سه سال به بخش خصوصی واگذار می شود.

مبلغ پایه این مزایده برای مدت سه سال، حدود ۱۸۳ میلیارد ریال می باشد. علاقمندان می توانند تا چهارشنبه ۲۵ تیر ماه با مراجعه به سایت ستاد به نشانی www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده مذکور اقدام نمایند.