دو شنبه 14 مهر بارش اولین برف پاییزی امسال در ارتفاعات دیزین و شمشک  
   
 
برف پاییزی ارتفاعات دیزین و شمشک را سپید پوش کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، بامداد امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه برف پاییزی در دیزین بارید.

بر اساس این گزارش، دمای دیزین هم اکنون یک درجه بالای صفر است. طبق پیش بینی هواشناسی، بارش برف به صورت پراکنده طی یکی دو روز آینده نیز ادامه خواهد داشت.