جمعه, 22 آذر, 1398
FRIDAY, December 13, 2019
چهار شنبه 06 شهریور
حضور مدیرعامل شرکت توسعه، رییس کمیته ملی المپیک و معاون وزیر ورزش در دیزین


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved