چهارشنبه, 01 بهمن, 1399
WEDNESDAY, January 20, 2021
چهار شنبه 26 شهریور
مزایده انتخاب بهره بردار خصوصی پیست دیزین/ شهریور ۹۹


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved