جمعه, 09 خرداد, 1399
FRIDAY, May 29, 2020
یک شنبه 17 شهریور
بازدید نمایندگان معاونت فنی و مهندسی شرکت توسعه و اداره استاندارد البرز از بالابرهای پیست دیزین


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved