شنبه, 10 اسفند, 1398
SATURDAY, February 29, 2020
جمعه 08 آذر
بازدید سرزده وزیر ورزش و جوانان از پیست اسکی شمشک


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved