جمعه, 28 شهریور, 1399
FRIDAY, September 18, 2020
یک شنبه 31 شهریور
بازدید مدیر مجموعه های اسکی و مدیر فنی منطقه از بالابرهای دیزین


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved