جمعه, 15 اسفند, 1399
FRIDAY, March 5, 2021
یک شنبه 28 اردیبهشت
جلسه بررسی بهره برداری پیست های اسکی دیزین و شمشک در فصل بعد با حضور رییس فدراسیون


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved