سه شنبه, 14 مرداد, 1399
TUESDAY, August 4, 2020
شنبه 02 شهریور
مسابقات فینال کاپ جوانان جهان در دیزین


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved