جمعه, 15 اسفند, 1399
FRIDAY, March 5, 2021
یک شنبه 24 آذر
بازدید مدیرعامل شرکت توسعه و معاون وزیر راه و شهرسازی از پیست دیزین


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved