چهارشنبه, 14 خرداد, 1399
WEDNESDAY, June 3, 2020
شنبه 27 بهمن
وضعیت عالی برف دیزین
عکاس : حسن شیروانی


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved