جمعه, 09 اسفند, 1398
FRIDAY, February 28, 2020
شنبه 14 اردیبهشت
جشنواره اسکی آلپاین کودکان در دیزین


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved