سه شنبه, 06 فروردین, 1398
TUESDAY, March 26, 2019
شنبه 04 آذر
ادامه روند استاندارسازی تله سیژ آفتاب در پیست شمشک در ابتدای آذرماه
عکس : محسن گودرزی


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved