جمعه, 09 خرداد, 1399
FRIDAY, May 29, 2020
یک شنبه 16 دی
لذت اسکی در دیزین با دوربین گوپرو
فیلم از احمدرضا پزشکان


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved