دوشنبه, 31 خرداد, 1400
MONDAY, June 21, 2021
شنبه 06 بهمن
شور و هیجان در دیزین 97


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved