دوشنبه, 03 تیر, 1398
MONDAY, June 24, 2019
یک شنبه 09 دی
وضعیت عالی برف پیست دیزین پارکینگ بالا با دوربین گوپرو
فیلم: رامین شیرآبادی


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved