یکشنبه, 30 تیر, 1398
SUNDAY, July 21, 2019
یک شنبه 16 دی
تسطیح برف سطح پیست شمشک همزمان با بارش برف یکشنبه 16 دی
فیلم: محمود رفیعی


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved