جمعه, 09 خرداد, 1399
FRIDAY, May 29, 2020
چهار شنبه 12 دی
وضعیت مطلوب جاده شمشک به دیزین برای تردد اسکی بازان
چهارشنبه 12 دی
فیلم: رامین شیرآبادی


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved